Forløbet Trailer

Når du starter

Dette kørekort er en overbygning på dit almindelige bil-kørekort, og du skal ikke til en teoriprøve for at få trailerkørekort – kun en praktisk køreprøve.

Undervisning bliver normalt fordelt over 4 undervisningsdage og består af 10 lektioner.

Dag 1

 • Gennemgår vi al teorien (4 lektioner).
 • Det handler dels om trailerens teknik, sammenkobling af trailer og bil, de gældende regler for kørsel med trailer plus en hurtig opsummering af færdselsreglerne.

Dag 2 & 3

 • Gennemføres kørslen med 2 lektioner ad gangen.
 • Du vil lære at sammenkoble og frakoble
  vogntoget.
 • Vi repeterer teorien omkring traileren, sammenkoblingen og
  registreringsattesterne.
 • Vi øver baglæns højresving og bakning ad retlinet kurs med
  traileren.

Dag 4

 • Der gennemføres kørsel af 2 lektioner inden køreprøven.
 • Du vil lære at sammenkoble og frakoble vogntoget.
 • Vi repeterer teorien omkring traileren, sammenkoblingen og registreringsattesterne.
 • Vi øver baglæns højresving og bakning ad retlinet kurs med traileren.
 • Eleven går til køreprøve med en motorsagkyndig.